Home » FAQs » Apakah zakat online diperbolehkan dalam Islam?

Apakah zakat online diperbolehkan dalam Islam?

“Online itu hanya transportasi kilat (cara bayar yang lebih cepat) dari muzakki kepada mustahik atau melalui amil. Selama tidak lupa mengucapkan niat zakat dalam hati, maka zakat itu dianggap sah”

Ust. Zul Ashfi, S.S.I, LC (Dompet Dhuafa)

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *