Home » FAQs » Apa itu Zakat Maal, Muzaki, dan Mustahik?

Apa itu Zakat Maal, Muzaki, dan Mustahik?

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama untuk diberikan kepada delapan golongan sesuai tuntunan QS. At-Taubah ayat 60.

Muzakki adalah sebutan bagi orang yang menunaikan zakat sedangkan Mustahik adalah sebutan bagi orang yang menerima zakat.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *