Sudah Terima Gaji? Simak Mengenai Zakat Profesi!

Assalamualaikum Sahabat Maqmur, Sudahkah kalian menerima gaji bulan ini? Masih bingung apakah kalian sudah seharusnya membayar zakat profesi atau belum? Simak pemaparan mengenai Zakat Profesi berikut yuk Definisi Zakat Profesi Zakat Profesi adalah pengeluaran wajib yang mana merupakan rukun Islam keempat, oleh pekerja atau yang sudah memperoleh penghasilan yang sudah melampaui nishab (batas bayar zakat). … Continue reading Sudah Terima Gaji? Simak Mengenai Zakat Profesi!