Manfaat Zakat Profesi, Bersihkan Harta Hingga Hilangkan Kesenjangan Sosial

Dalam rukun Islam, zakat merupakan satu hal yang tak boleh dilupakan. Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan ketika sudah mencapai syarat yang telah diatur dalam agama. Pada ajaran Islam, zakat yang paling sering ditemui adalah zakat fitrah dan maal. Padahal ada juga zakat profesi yang tak kalah penting untuk ditunaikan. Apa definisi serta manfaat zakat … Continue reading Manfaat Zakat Profesi, Bersihkan Harta Hingga Hilangkan Kesenjangan Sosial