Keutamaan Sholat Witir Selain Pelengkap Sholat Malam

3 May 2021

Sholat witir adalah ibadah sunnah yang dikerjakan di malam hari, seringkali digunakan sebagai penutup atau pelengkap sholat malam. Di bulan Ramadhan, sholat witir biasanya dilakukan setelah sholat tarawih. Jumlah yang dikerjakan biasanya 3 rakaat, dengan pembagian 3 rakaat satu salam atau 3 rakaat 2 salam. Ada banyak keutamaan sholat witir, mungkin kamu belum mengetahuinya.

Meski bersifat sunnah muakad, ada beberapa ulama yang berpendapat kalau sholat witir ini hukumnya wajib jika difungsikan sebagai penutup sholat malam. Hal ini disebabkan karena sholat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, dalam kondisi apapun. Mengenai keutamaan sholat witir, ternyata tak hanya sekadar penutup sholat malam saja. Tapi juga sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini :

Mendapatkan pahala

‘Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberi kalian tambahan shalat, yaitu shalat Witir, maka shalat Witirlah kalian antara waktu shalat ‘Isya’ hingga shalat Shubuh.’” [HR. Ahmad]

Dan,

“Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’alatelah memberi kalian tambahan shalat, maka peliharalah dia, yaitu shalat Witir.

Dari kedua hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa sholat witir sangat dianjurkan untuk dikerjakan terutamanya di antara waktu sholat fardhu yaitu waktu sholat isya dan sebelum subuh. Sholat witir merupakan tambahan sholat yang tentunya jika dikerjakan akan mendapatkan pahala.

Mendapatkan cinta Allah

“Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai orang-orang yang melakukan salat Witir, maka salat Witirlah, wahai para ahli Al-Quran.”

Dalam hadits Rasulullah tersebut dijelaskan bahwa Allah menyukai sesuatu yang ganjil dan sholat witir adalah salah satunya. Karena itu, jika ingin mendapat cinta dari Allah serta ingin menjadi makin beriman dan bertakwa, kerjakanlah sholat witir.

BACA JUGA : Ayat Tentang Sabar, Bisa Jadi Inspirasi dan Motivasi

Bernilai lebih dari unta merah

Telah menceritakan kepada Kami [Abul Walid Ath Thayalisi] dan [Qutaibah bin Sa’id] dari [Kharijah bin Hudzafah], Abu Al Walid Al Adawi berkata: Rasulullah shallAllahu wa’alaihi wa sallam keluar menemui Kami dan berkata: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian sebuah salat yang dia lebih baik bagi kalian dari pada unta merah, yaitu salat witir, dan telah menjadikannya berada di antara salat Isya hingga terbit fajar.” (HR Abu dawud)

Pada hadits di atas disebutkan bahwa Allah mewajibkan umatNya untuk melaksanakan sholat witir sebab nilainya lebih baik dari unta merah. Mengapa unta merah? Di jaman Nabi, unta merah adalah sebaik-baiknya sebuah harta. Seperti yang ditulis dalam Aunul Ma’bud, “Unta merah adalah harta yang paling istimewa di kalangan orang Arab kala itu (di masa Nabi SAW).”

Mengikuti ajaran Rasulullah SAW

“Kekasihku Rasulullah memberi wasiat kepadaku agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan, mendirikan salat Duha 2 rakaat dan salat witir sebelum aku tidur” (HR. Bukhari)

Sebagai umat Islam tentu kamu ingin mengikuti kebiasaan dan juga perilaku Rasulullah. Salah satu yang bisa kamu kerjakan adalah sholat witir, seperti yang tertulis dalam hadits riwayat di atas. Diketahui bahwa Rasulullah bahkan akan mengqadha sholat witir jika ia sempat meninggalkannya.

Sholat yang disaksikan oleh malaikat

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Hafsh] dan [Abu Mu’awiyah] dari [Al A’masy] dari [Abu Sufyan] dari [Jabir] ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia melakukan witir di awal malam. Dan siapa yang berharap mampu bangun di akhir malam, hendaklah ia witir di akhir malam, karena shalat di akhir malam disaksikan (oleh para malaikat) dan hal itu adalah lebih afdlal (utama).” Abu Mu’awiyah berkata; “Mahdlurah (dihadiri oleh para malaikat).” (HR. Muslim)

Waktu di penghujung malam adalah waktu dimana malaikat akan menyaksikan mereka yang beribadah. Bagi yang sedang beribadah sholat witir, akan diberikan berkah dan didoakan oleh malaikat kepada Allah SWT.

Penyempurna sholat malam

“Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari dengan shalat Witir”

Tidak akan sempurna sholat malam seseorang tanpa melakukan sholat witir. Sebab itu sebaiknya lakukan sholat witir setelah sholat malam.

Unduh Aplikasi MAQMUR Di Ponselmu, Temani Hijrah Finansialmu Dengan Fitur Islami

Begitu banyak keutamaan sholat witir yang perlu diketahui oleh umat islam. Semoga setelah ini, kita tak lagi melupakan ibadah sunnah ini ya.