Doa Sabar Menghadapi Cobaan Hidup, Ketahui Dan Amalkan

17 August 2021

Setiap manusia di dunia ini pasti dihadapkan dengan cobaan. Karenanya kita pasti sering mendengar frase ‘hidup itu tidak mudah’. Meski begitu, manusia tidak diajarkan untuk menyerah. Dalam ajaran islam bahkan disebutkan bahwa dalam menghadapi apapun, seorang muslim harus melakukan usaha, doa dan juga tawakal. Berkaitan dengan hal tersebut, ada doa-doa sabar menghadapi cobaan hidup yang bisa diamalkan.

  • Doa ketika menghadapi kesulitan

Rabbisyrahli shadri wa yassirli amri wahlul ‘uqdatam mil lisani yafqahu qauli

Artinya: “Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka bisa mengerti perkataanku.”

  • Doa ketika terkena musibah

Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji‘un. Allâhumma ajirnî fî mushîbatî wa akhlif lî khairan minhâ.

Artinya : “Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sungguh hanya kepada-Nya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya.”

  • Doa agar diselamatkan dari musibah

Allāhummaftah lanā abwābal khair, wa abwābal barakah, wa abwāban ni‘mah, wa abwābar rizqi, wa abwābal quwwah, wa abwābas shihhah, wa abwābas salāmah, wa wa abwābal ‘āfiyah, wa abwābal jannah. Allāhumma ‘āfinā min kulli balā’id duniyā wa ‘adzābil ākhirah, washrif ‘annā bi haqqil Qur’ānil ‘azhīm wa nabiiyikal karīm syarrad duniyā wa ‘adzābal ākhirah. Ghafarallāhu lanā wa lahum bi rahmatika yā arhamar rāhimīn. Subhāna rabbika rabbil ‘izzati ‘an mā yashifūn, wa salāmun ‘alal mursalīn, walhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn.

Artinya: Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiyah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak al-Qur’an yang agung dan derajat nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka. Wahai, Dzat Yang Maha Pengasih. Maha Suci Tuhanmu, Tuhan keagungan, dari segala yang mereka sifatkan. Semoga salam tercurah kepada para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

Sempurnakan ibadah dengan fitur islami di aplikasi Maqmur. Download sekarang juga!

  • Doa agar diberi berkah sepanjang hari

Allâhumma innî as’aluka khaira hâdzal yaum, fathahu, wa nashrahu, wa nûrahu, wa barakatahu, wa hudâhu. Allâhumma innî as’aluka khaira hâdzal yaum wa khaira mâ fîhi wa khaira mâ qablah, wa khaira mâ ba’dah. Wa a‘ûdzubika min syarri hâdzal yaum, wa syarri mâ fîhi wa syarri mâ qablah, wa syarri mâ ba’dah.”

Artinya : “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, pembuka (rahmat), pertolongan, cahaya, berkah, dan petunjuk di hari ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan hari ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya, kebaikan hari sebelumnya, dan kebaikan hari setelahnya. Dan Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan hari ini, keburukan apa yang ada di dalamnya, keburukan hari sebelumnya, dan keburukan hari sesudahnya.”

BACA JUGA: Ayat Dan Dalil Tentang Memaafkan

Itu dia beberapa doa sabar yang bisa kamu panjatkan ketika dihadapkan dengan masalah hidup. Doa ini juga bisa diamalkan setiap hari agar kamu mendapatkan kemudahan dan bisa keluar dari kesulitan. Tentu saja, doa ini harus diiringi dengan usaha dan diakhiri dengan tawakal. Sebab, dengan usaha artinya kamu memiliki keinginan untuk mengubah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam salah satu ayat alquran:

“Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar-Ra’du:11).

Selain itu, usaha dan doa juga mesti diakhiri dengan tawakal. Ini dimaksudkan agar kamu berserah diri dengan segala keputusan Allah. Sebab hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Mengenai tawakal juga disebutkan dalam salah satu ayat yang berbunyi:

“Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. Ath-Thalaq ayat 3)