Aurel Hermansyah Umumkan Kehamilan, Kenali Doa Untuk Ibu Hamil Berikut

23 August 2021

Kabar gembira datang dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Setelah sebelumnya sempat berduka karena kehilangan calon buah hatinya, kini Aurel dikabarkan tengah hamil lagi dan sudah memasuki usia kehamilan 3 bulan. Tentu saja, sederet doa untuk ibu hamil disarankan untuk dibaca oleh Aurel dan Atta demi kehamilan yang sehat hingga kelahiran nanti.

Dalam Islam, kehamilan juga merupakan kabar yang menggembirakan karena itu ada beberapa doa yang bisa dibaca. Mulai dari doa agar terhindar dari keguguran hingga doa agar diberi anak-anak yang shaleh.

Doa agar terhindar dari keguguran

Dengan usia kehamilan yang masih muda, ibu hamil dianjurkan untuk mengurangi aktivitas berat demi menjaga keselamatan sang bayi. Selain itu, ibu hamil juga bisa membaca dua doa ini:

  • Allaahu ya’lami maa tahmilu kullu untsaa wa maa taghiidhul arhaamu wa maa tazdaadu wa kullu syai’in ‘indahu bimiqdaar. 

Artinya: “Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Sungguh, segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya”. (QS Ar-Ra’d: 8)

  • Innallaha yumsikus-samawati wal-arda an tazula, wa la’in zalata in amsakahuma min ahadim mim ba’dih, innahu knna haliman gafara.

Artinya: “Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap; dan jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.” (QS.Fathir: 41)

Doa agar diberi anak yang beriman

Anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah salah satu harapan orang tua. Oleh karenanya, sejak lahir tentu mesti diajarkan nilai-nilai keagamaan. Meski begitu, bisa diawali juga dengan mendoakannya sejak dalam kandungan. Berikut bacaan doanya:

Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a’yuniw waj’alna lil-muttaqina imama. 

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS Al-Furqan: 74)

Doa untuk ibu hamil menjelang persalinan

Persalinan merupakan momen dimana seorang ibu mempertaruhkan nyawa demi lahirnya sang buah hati. Beragam cara bisa dilakukan agar persalinan berjalan lancar, salah satunya adalah dengan mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu:

Lâ ilâha illallâhul ‘azhîmul halîm. Lâ ilâha illallâhu rabbul ‘arsyil ‘azhîm. Lâ ilâha illallâhu rabbus samâwâti wa rabbul ardhi rabbul ‘arsyil karîm. Yâ hayyu, yâ qayyûm, bi rahmatika astaghîts

Artinya: “Tiada tuhan selain Allah yang maha agung lagi maha santun. Tiada tuhan selain Allah, Tuhan arasy yang megah. Tiada tuhan selain Allah, Tuhan langit, bumi, dan arasy yang mulia. Wahai Tuhan Yang Maha Hidup, lagi Maha Jaga. Hanya kasih-sayang-Mu yang kuharapkan.”

Sempurnakan ibadah dengan fitur islami di aplikasi Maqmur, download sekarang!

Doa untuk ibu hamil yang dibaca oleh suami

Sebagai suami dan calon ayah tentu saja harus mendukung dan membantu kelancaran kehamilan hingga persalinan. Selain harus siaga, suami bisa membaca doa ini untuk mendoakan istri serta calon bayi yang sedang dikandungnya.

“Allahummahfadz waladî mâ dâma fî bathni zaujatî wasyfihi anta asy-syâfi lâ syifâ`an illâ syifâuka syifâ`an lâ yughâdiru saqaman. Allahumma shawwirhu fî bathni zaujatî shûratan hasanatan watsabbit qolbahu îmânan bika wa bi-Rasûlika. Allahumma akhrijhu mim bathni zaujatî waqta wilâdatihâ sahlan wa taslîman. Allahumma ij’alhu shahîhan kâmilan wa ‘âqilan hâdziqan ‘âmilan. Allahumma thowwil ‘umrohu wa shahhih jasadahu wa hassin khuluqohu wa afshah lisânahu wa ahsin shautahu liqirooatil hadîtsi wal qur`ânil ‘adzîm bibarokati Muhammadin shallallâhu ‘alaihi wasallam. Walhamdulillâhi Robbil ‘âlamîn.”

Artinya: “Ya Allah, jagalah anakku selama ia berada dalam perut istriku, sehatkan ia, sesungguhnya Engkau Yang Maha Menyehatkan, tak ada kesehatan kecuali kesehatan dari-Mu, kesehatan yang tak terganggu penyakit.

Ya Allah, bentuk ia yang ada di perut istriku dalam rupa yang baik, tetapkan dalam hatinya keimanan pada-Mu pada Rasul-Mu. Ya Allah, keluarkan dia dari perut istriku pada saat kelahirannya secara mudah dan selamat.

Ya Allah, jadikan ia utuh, sempurna, berakal, cerdas, banyak beramal. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan jasadnya, baguskan rupanya, dan fasihkan lisannya untuk membaca hadits dan Al-Qur’an Yang Agung, dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam.”

Doa agar diberi anak sholeh

Dari sederet harapan yang dimiliki oleh orang tua terhadap calon anaknya, sholeh adalah salah satu yang paling diinginkan. Untuk mendapatkannya, orang tua bisa membaca doa ini agar anak yang lahir menjadi sholeh dan sholehah.

Rabbi hab lii minash shaalihiin. 

Artinya: “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh”. (QS As Saffat: 100)

WAJIB BACA: Ketahui Tata Cara Berdoa Agar Dikabulkan Allah SWT