12 Hadits Mengenai Perintah Silaturahmi

10 May 2021

Silaturahmi sering kali diartikan sebagai sebuah amalan yang dilakukan demi mempererat tali persaudaraan. Ini sejalan dengan makna shilah yang berarti hubungan dan ar-rahim yang berarti kerabat atau saudara. Dalam ajaran agama Islam, sangat dianjurkan untuk selalu menjaga silaturahmi. Tujuannya tak lain agar hidup berdampingan dengan sesama umat bisa berjalan dengan harmonis.

Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang mana mau tidak mau pasti membutuhkan kehadiran manusia lainnya. Sebab itu adanya silaturahmi juga bisa membuat seseorang mampu hidup bersosial dengan sesama. Rasulullah SAW pernah berwasiat agar umat Islam senantiasa menyeimbangkan hubungan antar manusia lainnya (habluminannas) dan hubungan kepada Allah (habluminallah). Bahkan ada beberapa hadits yang menyebutkan tentang pentingnya silaturahmi.

HR Bukhari dan Muslim, tentang perintah silaturahmi

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya”

HR Bukhari, tentang tetap menjaga silaturahmi

“Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat (kerabat) merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya.”

HR Ibnu Majah, tentang balasan surga bagi yang bersilaturahmi

“Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, shalatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat.”

HR Bukhari, tentang silaturahmi dapat menambah rejeki dan umur

“Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturrahim.”

HR Abu Daud, tentang dosa bagi yang memutus silaturahmi

“Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturrahim.”

HR Abu Dawud, tentang Allah hentikan rahmatnya bagi yang tak bersilaturahmi

“Allah berfirman, “Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim, nama itu diambil dari bagian nama-Ku, siapa yang menyambungnya, maka Aku memberikan rahmat-Ku kepadanya, dan siapa yang memutuskannya, maka Aku memutuskan rahmat-Ku darinya.”

Surat Muhammad ayat 22-23 tentang laknat Allah bagi yang memutuskan hubungan kekeluargaan

“Kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.”

Sabda Rasulullah tentang dosa bagi mereka yang memutus kekerabatan

“Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas Allah ta’ala percepat siksaannya di dunia bagi pelakunya, selain apa yang Allah siapkan baginya di akhirat, daripada memutus kekerabatan.”

Tentang silaturahmi yang akan membuat muslim mendapat pertolongan Allah

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw., lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai banyak kerabat; aku menghubungkan persaudaraan dengan mereka, tetapi mereka memutuskannya; dan aku memaafkan mereka, tetapi mereka terus berbuat aniaya terhadapku; dan aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka terus-menerus berbuat buruk terhadapku. Bolehkah aku membalas perlakuan mereka?” Rasulullah Saw. menjawab: Tidak, kalau begitu berarti kamu semua sama tidak benarnya, tetapi bermurahlah dengan memberikan kelebihan dan tetaplah menghubungkan kekeluargaan, karena sesungguhnya kamu akan terus mendapat pertolongan dari Allah Swt. selama kamu mau melakukan hal tersebut.

Tentang silaturahmi yang akan bersaksi di hari kiamat

Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Kelak di hari kiamat rahim dihadapkan dalam bentuk hajbah (alat tenun) yang dapat berbicara dengan lisan yang lancar, lalu ia memutuskan orang yang memutuskannya dan menghubungkan orang yang menghubungkannya.”

Tentang silaturahmi yang membuat seorang muslim disayang penduduk langit

Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Sayangilah penduduk bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Rahim itu adalah bagian dari kata Rahman, (Allah Swt. berfirman).”Barang siapa yang menghubungkannya, maka Aku berhubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, Aku putuskan dia.

Tentang silaturahmi yang merupakan sebagian dari asma Allah

Rasulullah Saw pernah bersabda: Allah Swt telah berfirman, “Aku adalah Tuhan Yang Maha Pemurah, Aku ciptakan rahim dan Kuberikan padanya sebagian dari asma-Ku. Maka barang siapa yang menghubungkannya, niscaya Aku berhubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Aku memutuskan hubungan dengannya.”

Download Aplikasi MAQMUR Di Sini