Pusat Bantuan

Zakat Maal

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama untuk diberikan kepada delapan golongan sesuai tuntunan QS. At-Taubah ayat 60.

Muzakki adalah sebutan bagi orang yang menunaikan zakat sedangkan Mustahik adalah sebutan bagi orang yang menerima zakat.

Masih butuh bantuan ?

Syarat wajib zakat adalah muslim, berakal, merdeka dan mencapai nisab serta haul.


Masih butuh bantuan ?

Kalkulator zakat adalah sebuah layanan untuk mempermudah Muzakki dalam menghitung jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.


Masih butuh bantuan ?

Bukti bayar zakat adalah bukti pembayaran yang berhak diterima Muzakki setelah melakukan pembayaran zakat. Bukti bayar zakat ini akan dikirimkan melalui email langsung oleh lembaga amil yang dipilih oleh Muzakki.

Bukti bayar zakat hanya bisa didapatkan apabila Muzakki mengaktifkan toggle “Saya bersedia dihubungi oleh lembaga zakat”.


Masih butuh bantuan ?

Zakat didistribusikan sesuai ketentuan dari lembaga amil untuk program-program tertentu seperti bidang Sosial, Ekonomi, Dakwah dan Advokasi.


Masih butuh bantuan ?

“Online itu hanya transportasi kilat (cara bayar yang lebih cepat) dari muzakki kepada mustahik atau melalui amil. Selama tidak lupa mengucapkan niat zakat dalam hati, maka zakat itu dianggap sah”

Ust. Zul Ashfi, S.S.I, LC (Dompet Dhuafa)


Masih butuh bantuan ?